ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку економіки в умовах глобалізації, проведено аналіз конкурентоспроможних галузей економіки України. Визначено перспективи розвитку та можливості провідних галузей конкурувати на світовому ринку.

Посилання

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та in.; За рсд. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

Коротка С.Г. Держава в управлінні та посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельної сфери України //Акт. пробл. міжнар. відносин. – 2005.- №52. – Ч. 2. – С. 195-200.

Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки України //Актуальні проблеми економіки. – 2005.- №1. – С. 22-31.

Семко Т.В., Безугяа В. О. Світовий досвід формування конкурентоспроможних

регіонів//Економіка: пробл. теорії та практики. – 2004.- №192. – Т. 2. – С. 403-412.

Черевань В.П. Україна в глобальній конкурентоспроможності // Глобалізація COT: конкурентні позиції України: Матеріали науково-практичної конференції 27.03.2007. – К.: ТОВ УВПК «Ексот», 2007. – С. 14-27.

Шевченко М. М. Характер впливу економічної інтернаціоналізації як субпроцесу глобалізації на конкурентоспроможність галузей промисловості // Вісник НТУУ «Харківський політехнічний інститут». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». – Харків НТУ «ХПІ».-2007- №1-с.80-85

Беззубченко, О.А Оцінка конкурентоспроможності галузей національної

економіки в Умовах глобалізації [Текст] / О.А Беззубченко //Економічний простір – 2009.-№21.-С. 85-93.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ