ТРЬОХРІВНЕВА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Т. Р. Антошко

Анотація


Розглянуто особливості інформаційної політики компаній в ринкових умовах. Досліджено вплив інформаційної прозорості на обсяги  інвестиційних потоків. Запропонована трьохрівнева модель забезпечення прозорості діяльності компанії, яка базується на світовій системі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, галузевих стандартах оцінки діяльності та звітності, котрі розроблені та прийняті в конкретних галузях економіки, а також на вимогах до особливої для кожної компанії інформації стосовно стратегії, планів, підходах до управління ризиками, політики стосовно виплат винагороди, корпоративному управлінні, критеріях оцінки діяльності та інше.


Ключові слова


фінансова звітність; корпоративне управління; корпоративна соціальна відповідальність; модель забезпечення прозорості діяльності компаній.

Повний текст:

Без заголовку PDF

Посилання


Samuel A. DiPiazza Jr., Robert G. Eccles. The Future of Corporate Reporting. John Wiley & sons, inc. 2004.

2000 Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and Social Performance, Global Reporting Initiative,1.

http://www.csr-review.net/globalna-initsiativa-iz-zvitnosti-gri


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.