№ 13 (2014)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – 305 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 9 від 31.03.2014 р.