ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

П.В. Круш, Л.М. Кукавська

Анотація


В цій статті досліджені основні особливості формування організаційної структури управління зовнішньоекономічною політикою підприємства України, розглянуті загальні та специфічні підходи і принципи, які необхідно врахувати при формуванні та вдосконаленні організаційної структури управління ЗЕП підприємства. Також проаналізовані фактори, що впливають на структуру організації. Важливе значення для кожного підприємства набувають питання наукового підходу до вибору організаційної структури управління ЗЕП як складової частини організаційного формування підприємства. Зовнішньоекономічна політика має свої специфічні риси. Вона пов'язана з виходом підприємства на зовнішні ринки, здійсненням зовнішньоторговельних операцій, інших форм економічного співробітництва і виступає як дуже важливий зовнішній фактор його соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації світової економіки.

 


Ключові слова


організаційна структура; зовнішньоекономічна політика; підходи; принципи формування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Валуев Ю.Б. Принципі і методи побудови і розвитку системи управління підприємством : проблема стабільності та зміни / Ю.Б. Валуев – К. : Економіст. – 2006, № 11. – 62 c.

Ли Се Ун. Международный бизнес : стратегия и управление / Ли Се Ун – М : ИНФРА, 1996. – 352 с.

Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. Посібник / Г.М. Дроздова – К. : ЦУЛ, 2002. – 171 с.

Батченко Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика сучасного менеджменту / Батченко Л.В., Дроздова Г.М., Дятлова В.В. – Донецьк, 2005. – 244с.

Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. Посіб / О.А. Кириченко – К. : Знання – Прес, 2002. – 384 с.

Коломієць І.Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізаії / І.Ф. Коломієць – Л. : Ніка, 2004. – 246 с.

Сиденко В.Р. Внешнеэкономическая деятельность: проблемы системной трансформации при переходе к рынку / В.Р. Сиденко – К. : ИМЭМО, 1998. – 305с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.