ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНЦЕПЦІЇ JIT НА ЗАВОДАХ З ВИРОБНИЦТВА СКЛА

Автор(и)

Ключові слова:

JIT, складське господарство, площі складів, експлуатаційні витрати, капітальні витрати.

Анотація

Наведено аналіз доцільності впровадження принципів концепції JIT в складському господарстві хімічного виробництва, розраховано очікувані скорочення експлуатаційних та капітальних витрат для підприємств.

 

Посилання

Мешалкин В.П., Сакович Д.А., Саркисов П.Д. Особенности управления качеством продукции в логистических системах химических предприятий // Российское предпринимательство. – 2002. – № 9 (33). – c. 58-64.

Аникин Б.А. Логистика: Учеб. пособие / Аникин Б.А. – М.: Инфра-М, 1999. – 327 с.

Солинов Ф.Г. Производство листового стекла / Солинов Ф.Г. – М.: Стройиздат, 1976. – 288 с.

«Точно вовремя» для рабочих / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. – 120 с.

Дипломний проект бакалавра: [Текст] Метод. вказівки для студ. Напряму підготовки 6.051301 « Хім. технологія» / Уклад.: Ю.М. Величко, М.М. Племянніков, С.О. Бондаренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 72 с.

International Journal of Operations and Production Management, 1992, vol. 5, p. 18.

Банько В.Г. Логістика: Навчальний посібник / Банько В.Г. – К.: КНТ, 2007. – 332 с.

Оцінка майна – незалежна експертна оцінка нерухомості – ТОВ «Орієнтир-Реформа»: Електронний ресурс. Режим доступу http://orientyr-reforma.te.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ