ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН»

Автор(и)

Ключові слова:

виробнича система, продуктивність, індекс доходності та рентабельності, термін окупності проекту.

Анотація

Робота присвячена дослідженню економічних відносин, що формуються в процесі функціонування підприємства у ринковому середовищі та забезпеченню їх результативності та ефективності. В статті проаналізовано стан ринку на якому працює ТОВ «Сіріус Екстружен», запропоновано альтернативні проекти підвищення рівня продуктивності його виробничої діяльності, на основі яких розраховано показники ефективності виробництва та продуктивності виробничої системи. За результатами проведеного дослідження виявлено найбільш сприятливий варіант підвищення продуктивності виробничої діяльності підприємства, який дозволить отримати максимальний ефект від інвестицій.

 

Посилання

Положення про організацію праці та заробітну плату працівників ТОВ «Сіріус Екстружен» ПЛ-ПЕВ-02, 2013. – 24 с.

Авдюшенко А. С. Розробка системи показників управління результативністю підприємства з метою оптимального планування його діяльності / Авдюшенко А. С. // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №15. – с. 53 – 64.

Cтатистика попиту на доставку бутильованої води [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://water.com.ua .

Шевчук Н. В. Узагальнення існуючих рекомендацій щодо виміру показників багатофакторної продуктивності / Шевчук Н. В. // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – №2. – с. 38 – 42.

Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства : підручник / Швиданенко Г. О., Олексик О. І., Дмитренко А. І. – К. : КНЕУ, 2008. – 421 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА