ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Ю.В. Тюленєва, Н.В. Кобцов

Анотація


У статті описана важливість конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Також описані проблеми і чинники її підвищення в сучасних умовах.

 


Ключові слова


конкурентоспроможність; продукція; проблеми; напрямки підвищення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2006 – 272 с.

Фатхудинов Р.А. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. – М. : ЗАО «Бізнес-школа» Інтел – Сінтез, 2004. – 304 с.

Малюта Л.Я. Забезпечення якості продукції – необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі / Л.Я. Малюта // Економіка, фінанси, право. – 2008. – №9. – с. 11-14

Блонська Д.І. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства як основний фактор його діяльності [Електронний ресурс] / Блонська Д.І., Яцусь П.Ю. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.