ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, продукція, проблеми, напрямки підвищення.

Анотація

У статті описана важливість конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Також описані проблеми і чинники її підвищення в сучасних умовах.

 

Посилання

Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2006 – 272 с.

Фатхудинов Р.А. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. – М. : ЗАО «Бізнес-школа» Інтел – Сінтез, 2004. – 304 с.

Малюта Л.Я. Забезпечення якості продукції – необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі / Л.Я. Малюта // Економіка, фінанси, право. – 2008. – №9. – с. 11-14

Блонська Д.І. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства як основний фактор його діяльності [Електронний ресурс] / Блонська Д.І., Яцусь П.Ю. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ