УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Б.М. Сердюк, Н.В. Майстренко

Анотація


Стаття містить відомості про сучасний стан інноваційних процесів в Україні. В ній йдеться про зміни, що стались за останні десять років, наведені причини та фактори, що суттєво вплинули на формування теперішнього стану інноваційного розвитку країни, а також основні проблеми інноваційної діяльності підприємств України.

Досліджено ряд показників, що безпосередньо впливають на інноваційний розвиток економіки, зокрема джерела фінансування інноваційної діяльності, кількість наукових кадрів та чисельність організацій, що займаються розробкою та впровадженням інновацій. Зазначений порівняльний рейтинг податкових систем країн світу.

Відповідно до стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки, наведено прогнозну оцінку питомої ваги обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності на 2011-2025 р.р.

Також вказані основні способи вдосконалення інноваційної діяльності підприємств України.

 


Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; інноваційна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бреус С.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України [Текст] / С.В. Бреус // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №5. – С.121–128.

Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України / С.С. Ковальчук// Фінанси України. – 2004. – №7. С. 96-103.

Комеліна О.В. Напрямки вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах /О.В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №17. – С.21-28.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс]. – Доступний з (http://www.kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list? currDir=48718.

Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П.С. Харів// Тернопіль: Економічна думка. – 2003. – С. 213.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.