ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»

П.В. Круш, С.І. Токова

Анотація


В цій статті розглянуто основні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств та сформовані рекомендації щодо її підвищення. Особливої уваги заслуговує стратегія конкуренції у сфері торгівлі лікеро-горілчаною продукцією та розробка програми маркетингу. В даній науковій статті також було здійснено аналіз сильних та слабких сторін підприємства, проаналізовано діяльність основних конкурентів-виробників на ринку коньячних виробів.


 


Ключові слова


конкурентоспроможність; підприємство; якість; продукція; реклама.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов О.А. Методи аналізу конкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу / О.А. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1. – С. 65-73.

Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. – К.: Таксон, 2004. – 704 с.

Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / І.Ю. Матюшенко; М-во освіти і науки України, Держ. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 219 с.

Муштай В.А. Оцінка конкурентоспроможності продукції/В.А. Муштай: Вісник Сумського Національного Аграрного Університету, Серія «Фінанси і кредит»№2, 2009. – 123 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.