СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ

О.О. Кожемяченко, М.О. Мединцева

Анотація


В цій статті досліджені проблеми ефективності використання трудових ресурсів в поліграфічній галузі. Розглянуто організаційну структуру персоналу на поліграфічному підприємстві. Проаналізовано фактори впливу на ефективність трудових ресурсів при виробництві поліграфічної продукції.

 


Ключові слова


трудові ресурси; поліграфічна галузь; ефективність; видавничо-поліграфічні підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников – Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. – 274 с.;

Качан Є. П. Управління трудовими ресурсами: підручник / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов – К.:Вид. дім «Юридична книга», 2003 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/272742/;

Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич – К.: ЦУЛ, 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/menedzhment_-_rulyev_va

Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування: навч. посібник / М. С. Тимошик – К.: Вид. дім «ІнЮре», 2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/index.php/magentheme/elektronni-knigi/138-vidavnicha-sprava-ta-redaguvannya


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.