ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ВИРОБНИЧОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

О.П. Заборовець, В.В. Усатюк

Анотація


Для ефективного ведення підприємницької діяльності, прогнозування ризиків, можливостей та втрат в майбутньому потрібно використовувати механізми планування та прогнозування основних економічних показників підприємства в залежності від змін ринкової кон’юнктури. В період нестабільної економічної та політичної ситуації питання зміни величини прибутку в залежності від зміни об’єму реалізації, співвідношення витрат або ринкової ціни має особливо актуальне значення. Одним із механізмів управління прибутком, співвідношення рівня постійних та змінних витрат, а також визначення ризикованості бізнесу є механізм виробничого важеля (леверидж).У статті розглянуто поняття левериджу як системи управління прибутком підприємств, наведено приклад обрахунку виробничого важеля, а також вплив коливання деяких основних показників на зміну прибутку та значення левериджу. Виділено основні переваги від використання цього механізмуменеджерами і завдання, які вирішуються за допомогою виробничого важеля. Також визначено основні переваги від використання цього механізму для підприємства.

 


Ключові слова


виробничий леверидж; виробничий (операційний) важіль; прибуток; управління прибутком; постійні витрати; змінні витрати; маржинальний дохід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Калініченко З.Д. Використання методу левериджу в управлінні структурою прибутку й капіталу / Калініченко З.Д. – збірник наукових праць «Економічний аналіз», 2008. – Випуск 2(18) – 65 с.

Производственный леверидж и его влияние на прибыль [Електронний ресурс] / А.Н. Хорин – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2012/04/05/leveridzh_vlijanie_na_pribyl.html

Керимов В.Э. Производственный леверидж – эффективный инструмент управленческого учета / Керимов В.Э. – периодическое издание»Менеджмент в России и за рубежом»,1999. – Випуск 6. – 3 с.

Безгінова Л.І. Ефект фінансового левериджу як критерій оптимізації структури капіталу торгівельного підприємства / Безгінова Л.І., Власова Н.О. – Вісник Дон ДУЕТ, 2005. – № 3(27). – С. 185.

Финансовый менеджмент: теория и практика: Учеб./[проф. Стоянова Е. С., доц. Крылова Т. Б., проф. Балабанов И. Т. и др.];под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2010. – 656 с.

КарасеваИ.М. Эффект операционного рычага[Електронний ресурс] / Инна Михайловна Карасева // Элитариум – 2007 – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2007/09/24/jeffekt_operacionnogo_rychaga.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.