РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У ЗАВДАННІ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

мотивація, трудовий потенціал, продуктивність.

Анотація

У статті проаналізовано та обґрунтовано роль мотивації для підвищення трудового потенціалу. Визначено методи мотивації, які доцільно впроваджувати на підприємствах України в сучасних умовах.


 

Посилання

Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навч. посібник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с.

Могилов Ю. М. Потенціал і розвиток підприємства : [консп. лекцій для студентів ІV курсу ] / Ю. М.Могилов. – К. : Вища освіта, 2008. –123 с.

Соціально – трудові відносини : теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : КНЕУ, 2011. – 144 с.

Шпаков Е. Ю. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників [Електронний ресурс] / Е.Ю. Шпаков. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com

Набока Р. М. Вплив мотивації на ефективність використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Р. М. Набока. Херсонський національний технічний університет, Україна. – 2013 р. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ