ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

О.С. Хринюк, А.А. Орєхова

Анотація


У даній статті з’ясовано зміст поняття «стимулювання праці персоналу», розмежовано значення термінів «мотивація праці» та «стимулювання трудової діяльності», проаналізовано формування і розвиток теорій стимулювання праці, досліджений вплив використання організації стимулювання праці на діяльність вітчизняних підприємств.

 


Ключові слова


трудові ресурси; персонал; праця; керівник; мотивація праці; стимулювання праці; концепції мотивації та стимулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берг Л. В. Матеріальне стимулювання праці / Л.В. Берг, С.З. Бекирова. – Краснодар, 2008. – 202 с.

Дорогіна О.І. Моделі стимулювання персоналу в організаціях різного типу і виду: [навч. посібн.] / О.І. Дорогіна, М. Г. Синякова, П.С. Слободчикова. – Єкатеринбург, 2011. – 110 с.

Єгоршин А.П. Мотивація трудової діяльності: [навч. посібн.] / А.П. Єгоршин. – Н.Новгород: НІМБ, 2003. – 320 с.

Мотивація і стимулювання трудової діяльності: [підруч.] / А.Я. Кіябанов, І.А. Баткаєва, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева. – М.: ІНФРА-М, 2010. – 524 с. – (Вища освіта).

Мотивація персоналу: навч. посібн. [практикум] / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, С.Н. Апенько, А.І. Мерко. – М.: «Альфа-Прес», 2010. – 640 с.

Сиваєва Т. Фактори формування соціальної відповідальності бізнесу / Т. Сиваєва. – М.: Фонд «Інститут економіки міста», 2002. – 42 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.