МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Т.Є. Шевченко, О. А. Зленко

Анотація


У статті розглядаються основні методологічні положення щодо заходів спрямованих на зниження собівартості продукції на підприємстві. Обгрунтована необхідність проведення цих заходів, ідентифіковані фактори, які спонукають підприємство до зниження витрат, надані рекомендації щодо розробки програми підприємства з зниження витрат на підприємстві.

 


Ключові слова


витрати; шляхи; зниження; продукція; оптимізація; витрати; виробництво; економія; норма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Должанський І. З., Загона Т. О., Удалих О. О., Герасименко І. М., Ращункіна В. М. Управління потенціалом підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с

Економічний аналіз / За ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченка М.Т. Навчальний посібник. – К.КНЕУ, 2006. – 540 с.

Круш П. В., Тульчинська С. О., Тульчинська Р. В., Кириченко С. О., Кривда О. В., Ковтиш О. П. Внутрішній механізм підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 206 с.

Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М., Депутат В.І. та інші. Економіка підприємства: Навч. посібн. – К.: «Ельта» Н. КНТ. 2007./ 780с.

Методологічні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Міністерством промислової політики України наказом №373 від 09.07.2007р.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник – 2-ге видання, перероб. та доп.. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання, випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

Скловська Є. Г. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. метод. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 64 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Львів.: ЛБІ НБУ, 2000


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.