ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О.П. Кавтиш, О.О. Мельникова

Анотація


Досліджено теоретико-методичні підходи до еволюції сутності поняття «конкурентоспроможність продукції». Визначено, що у сучасних умовах конкурентоспроможність продукції підприємства доцільно розглядати через призму параметрів, що її характеризують. Діагностовано відмінності конкурентоспроможності продукції від тих понять, які доцільно розглядати як її параметри.

 


Ключові слова


якість; конкурентоспроможність; продукція; конкурентоспроможність продукції; ринок; ефективність; конкурентні переваги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдульманов І.М. Економічна конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів / Абдульманов І.М. : Казанський держ. фін. -екон. ін- т. – Казань, 2006. – 20 с.

Головіхіна С.А. Теоретичні основи визначення конкурентних переваг машинобудівного підпри-ємства [ Електронний ресурс] / С.А. Головіхіна, С.М. Шипілова // – 2004. – Режим доступу : http://www.lib.csu.ru/vch/8/2004_01/023.pdf

Гpібoв B. Конкурентоспроможність продукції [Електронний ресурс] / В. Грібов, В. Грузинів //. – 2006 – №94. – Режим доступу: http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr 0042 /

Єремєєва Н.В. Конкурентоспроможність товарів і послуг / Єремєєва Н.В., Калачов С.Л. : Колос, 2006. -192 с.

Іноземцев В. Привид конкурентоспроможності [ Електронний ресурс] / Іноземцев В. // Росія в глобальній політиці. -2007. – Режим доступу: http:// http://inozemcev.viperson.ru/wind.php?ID=376700&soch=1

Формування конкурентних переваг: від методології до технології [ Електронний ресурс] / Куликова Н.В. // ТІАРА – 2009.- Частина 1. – Режим доступу: http://www.collegian.ru/index.php/tiara/2009/125.html ? task = view

Ліфиць І.М. Теорія і практика оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг /Ліфиць І.М.// Юрайт -М, 2001. – 2 -е видання. – 224 с.

Мінько Е.В. Якість і конкурентоспроможність / Мінько Е.В., Кричевський М.Л.// Пітер, 2004. – С. 44-49.

Осташков А.В. Маркетинг : навч. посібник / Осташков А.В. – Пенза, 2005. – 296 с.

Сабецкая Г. Ринкова модель конкурентоспроможності продукції / Сабецкая Г. // Маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 29-33.

Степаненко Г. Комплексна оцінка конкурентоспроможності тваринницької продукції / Степаненко Г. // Агроекономіка. – 1998. – № 9. – С. 7-8.

Фасхиев Х.А. Застосування « воріт конкурентоспроможності» при розробці товарів / Фасхиев Х.А. // – 2008. – № 2. – С. 73-83.

Шалдюшов С.Н. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги організації [ Електронний ресурс] / Шалдюшов С.М. //. – Режим доступу: http://www.cprsob. ru/_ld/0/29_3Hc.doc

Юданов А.Ю. Конкуренція : теорія і практика / Юданов А.Ю.// – Москва : АКАЛІС, 1996. – 272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.