ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

якість, конкурентоспроможність, продукція, конкурентоспроможність продукції, ринок, ефективність, конкурентні переваги.

Анотація

Досліджено теоретико-методичні підходи до еволюції сутності поняття «конкурентоспроможність продукції». Визначено, що у сучасних умовах конкурентоспроможність продукції підприємства доцільно розглядати через призму параметрів, що її характеризують. Діагностовано відмінності конкурентоспроможності продукції від тих понять, які доцільно розглядати як її параметри.

 

Посилання

Абдульманов І.М. Економічна конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів / Абдульманов І.М. : Казанський держ. фін. -екон. ін- т. – Казань, 2006. – 20 с.

Головіхіна С.А. Теоретичні основи визначення конкурентних переваг машинобудівного підпри-ємства [ Електронний ресурс] / С.А. Головіхіна, С.М. Шипілова // – 2004. – Режим доступу : http://www.lib.csu.ru/vch/8/2004_01/023.pdf

Гpібoв B. Конкурентоспроможність продукції [Електронний ресурс] / В. Грібов, В. Грузинів //. – 2006 – №94. – Режим доступу: http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr 0042 /

Єремєєва Н.В. Конкурентоспроможність товарів і послуг / Єремєєва Н.В., Калачов С.Л. : Колос, 2006. -192 с.

Іноземцев В. Привид конкурентоспроможності [ Електронний ресурс] / Іноземцев В. // Росія в глобальній політиці. -2007. – Режим доступу: http:// http://inozemcev.viperson.ru/wind.php?ID=376700&soch=1

Формування конкурентних переваг: від методології до технології [ Електронний ресурс] / Куликова Н.В. // ТІАРА – 2009.- Частина 1. – Режим доступу: http://www.collegian.ru/index.php/tiara/2009/125.html ? task = view

Ліфиць І.М. Теорія і практика оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг /Ліфиць І.М.// Юрайт -М, 2001. – 2 -е видання. – 224 с.

Мінько Е.В. Якість і конкурентоспроможність / Мінько Е.В., Кричевський М.Л.// Пітер, 2004. – С. 44-49.

Осташков А.В. Маркетинг : навч. посібник / Осташков А.В. – Пенза, 2005. – 296 с.

Сабецкая Г. Ринкова модель конкурентоспроможності продукції / Сабецкая Г. // Маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 29-33.

Степаненко Г. Комплексна оцінка конкурентоспроможності тваринницької продукції / Степаненко Г. // Агроекономіка. – 1998. – № 9. – С. 7-8.

Фасхиев Х.А. Застосування « воріт конкурентоспроможності» при розробці товарів / Фасхиев Х.А. // – 2008. – № 2. – С. 73-83.

Шалдюшов С.Н. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги організації [ Електронний ресурс] / Шалдюшов С.М. //. – Режим доступу: http://www.cprsob. ru/_ld/0/29_3Hc.doc

Юданов А.Ю. Конкуренція : теорія і практика / Юданов А.Ю.// – Москва : АКАЛІС, 1996. – 272 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ