Моделі реструктуризації електроенергетики в різних країнах світу: досвід для України

В.Г. Бурлака

Анотація


У статті проаналізовано моделі реструктуризації електроенергетики в різних країнах світу. В результаті проведеного аналізу зроблено висновки щодо особливостей переходу електроенергетики в різних країнах світу на нові моделі реструктуризації.

 


Ключові слова


електроенергетика; реструктуризація; модель; електрозабезпечення; вертикально-інтегрована структура; ринок електроенергії; виробництво; транспорт; розподіл.

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / [за заг. ред. М. П. Ковалка, А. К. Шидловського, В. П. Кухаря]. – К. : Укр. енцикл. знання, 1998. – 160 с.

Україна. Огляд енергетичної політики 2006 / Міжнародне енергетичне агентство ; за ред. К. Манділ. – Paris : IEA Publications, 2006. – 377 c.

Хлебников В. В. Рынок электроэнергии в России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Хлебников В. В. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 296 с.

Международный опыт реформирования электроэнергетики. США. – М. : РАО «ЕЭС России», 2005. – 18 с.

Международный опыт реформирования электроэнергетики. Страны Скандинавии. – М. : РАО «ЕЭС России», 2003. – 16 с.

Международный опыт реформирования электроэнергетики. Англия и Уєльс. – М. : РАО «ЕЭС России», 2003. – 16 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.