ПРОТИРІЧЧЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський

Анотація


 У статті аналізується сучасний стан надходжень іноземних інвестицій в Україну за регіонами та галузями. Визначаються чинники, які стримують вкладення іноземного капіталу в українську економіку, а також протиріччя залучення іноземних інвестицій в Україну, у тому числі і у науково-технологічну сферу.

 


Ключові слова


інвестиції; іноземні інвестиції; міжнародне наукове співробітництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова В. П. Економіка знань та її перспективи для України / В. П. Александрова. – К.: Ін-т екон. прогнозув. НАН України, 2004. – 161 с.

Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креатини метафізичного пошуку / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн – К.: Знання, 2008. – 687 с.

Головінов О. М. Держава у ринковому середовищі: питання теорії: Монографія / О. М. Головінов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 279 с.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ.

Ляшенко О. М. Моделі кластеризації та трансферу технологій в умовах глобального середовища: Монографія / О. М. Ляшенко. – Тернопіль: економічна думка, 2007. – 366 с.

Пабат А. Економічні інноваційні чинники розвитку національного енергетичного комплексу / А. Пабат // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 36-38.

Регіони України [Стат. зб.] Ч. І / [за ред. О. Г. Осауленка]. – К.: Держстат. України, 2012. – 358 с.

Регіони України [Стат. зб.] Ч. І / [за ред. О. Г. Осауленка]. – К.: Держстат. України, 2013. – 387 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія. / За ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

Трансформація економік у глобальному економічному середовищі / За ред. І. Ф. Комарницького. – Чернівці: Рута, 2006. – 272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.