СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ю.М. Манцевич

Ключові слова:

регіон, інноваційний розвиток, стратегія, управління, регіональний розвиток, інноваційний процес.

Анотація

У статті доводяться переваги управління інноваційними процесами на регіональному рівні. Дано визначення стратегії інноваційного розвитку регіону. Визначені переваги, що зумовлюють розвиток інноваційних процесів на регіональному рівні порівняно з макрорівнем. Доведено, що реалізація стратегії інноваційного розвитку регіонів в умовах інтеграційного вибору держави вимагає створення сприятливих інституційних умов. На основі аналізу виділено ряд факторів, що зумовлюють вдосконалення стратегічного інструментарію регіонального рівня.

 

Посилання

Буркинський Б.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону /Б.В. Буркинський, Є.В. Лазарєва / – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. – 140 с.

Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика /З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська / Монографія / – Луцьк: «Надстир’я», 2008. – 243 с.

Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону /З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай / Монографія / – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с.

Голікова Т.В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика / Т.В. Голікова/ Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 296 с.

Дуленко А.Л. Инновационному процессу – новое экономическое мышление. Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практика / А.Л. Дуленко, П.Т. Бубенко, А.Д. Кашпур/ Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 404 с.

Інноваційний ресурс господарського розвитку / Монографія / За ред. В.П. Мельника. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 363 с.

Ляшенко О.М. Моделі кластеризації та трансферу технологій в умовах глобального середовища /О.М. Ляшенко / Монографія. – Тернопіль: економічна думка, 2007. – 366 с.

Проданова Л.В. Пріоритети регіонального розвитку України і проблеми формування регіональної політики / Л.В. Проданова // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. Вип. 27, 2009. – С. 271-274.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку / Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

Уманець Т.В. Регіональний економічний розвиток України: теоретичні основи управління, інтегральна оцінка, діагностика / Т.В. Уманець / – Донецьк: «ВіК», 2007. – 340 с.

Управління інноваційними процесами в регіонах /Монографія. / За ред. М.А. Козоріз і Т.С. Смовженко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 263 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ