Формування інституційних основ корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Т.Р. Антошко

Анотація


Розглянуто основи правового регулювання формування корпоративної соціальної відповідальності. Визначено основи реалізації принципів корпоративної соціальної відповідальності в Господарському та Податковому кодексах. Досліджено організаційно-правові основи функціонування корпоративної соціальної відповідальності в державах ЄС.

 


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; правові основи; інституційні інструменти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін. – К.: Видавництво «Енергія», 2008 – 96 с.

Дєєва Н.Е. Проблеми становлення національної моделі корпоративного управління / Н.Е. Дєєва // Вісник економічної науки України. – 2008. – Випуск 2. – С. 38 – 42.

Грунтковський В.Ю. Вибір оптимальної моделі соціальної відповідальності бізнесу / В.Ю.Грунтковський // Науковий вісник Чернівецького національного університету : [зб. наук. праць]. – 2009. – Вип. 456. – С. 100 – 107.

Полякова О.М. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні / Полякова О.М., Кас П.Ю. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – Вип. 32. – С. 284 – 289.

Благов Ю.Е. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности / Ю.Е. Благов // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. – Сер.8., Вып. 2. – С. 3–24.

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Котлер Ф., Лі Н. ; Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

Кричевський Н. Корпоративная социальная ответственность / Н. Кричевський, С. Гончаров. – Дашков и Ко, 2007. – 216 с.

Петрушенко Ю.Н. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності / Ю.Н. Петрушенко, О.В. Дудкін // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2009. – Вип. 37-3. – С. 25 – 31.

Кодекс. Податковий кодекс: за станом на 01.07.2011 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-1

ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» [Електронний ресурс] / Київоблстандартметрологія. – Режим доступу: http://www.bcdst.kiev.ua/index.php/news/1-latest-news/56


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.