ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

О.П. Заборовець, Н.С. Кононенко

Анотація


У даній статті розглянуто поняття « потенціал»,визначено елементи управління фінансовим потенціалом підприємства. Доведено, що важливим елементом управління фінансового потенціалу є фінансовий аналіз підприємства.

 


Ключові слова


управління; фінансовий потенціал; фінансовий аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Комарецька П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємства: автореф. дис…канд..екон. наук:спец.08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»/ П.В.Комарецька. – 2006.

Сердюк-Копчекчі Ю.В. Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук:спец.08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» / Ю.В. Седюк-Копчекчі. – Донецьк,2008.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: [Навч. посіб.] / К. В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.