ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

хлібобулочні вироби, хлібна продукція, ефективна діяльність підприємства, конкурентоспроможність продукції.

Анотація

Матеріали цій статті присвячені дослідженню та аналізу стану хлібопекарської галузі в Україні. Визначено проблеми економічного стану українських підприємств з виробництва хлібопекарської продукції, та надано шляхи розвитку хлібопекарських підприємств.

 

 

Посилання

Колесник М.Н. Рынок хлеба в Украине: тенденции и перспективы развития / М.Н. Колесник // Хлебный бізнес. – 2012. – №1. – с 15-18.

Статистичний щорічник Украини [Електронний ресурс]. – 2011. – vk.com/doc-50163855_159191382?dl=28aabb49a7217e1962‎.

Соколов А.С. Развитие украинского рынка хлеба / А.С. Соколов // Продукты иингредиенты. – 2011. – № 6. – с.13-14.

Статистический ежегодник Украины [электронный ресурс] – 2010. – http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk%20Ukrainy%202010.pdf.

Плотнікова М. Ф. Стратегічні орієнтації підприємств хлібопекарської промисловості / М. Ф Плотнікова, В. В. Мосейчук // Економіка АПК. – Київ, 2007. – №12. – С. 45.

Баль-Прилипко Л. В. Інновації та інноваційна культура – підґрунтя розвитку успішного бізнесу / Л. В. Баль-Прилипко // Хлебопекарское и кондитерское дело. – Київ, 2009. – № 1. – С. 28.

Орлюк О. П. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : [монографія] / О.П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. М. Мироненко та ін. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2010. – 416 с.

Сахно Є. Ю. Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства : [монографія] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 260 c.

Стадник В. В. Проблеми управління інвестиційним забезпеченням інноваційного розвитку вітчизняних виробничих підприємств / В. В. Стадник, В. М. Йохна, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 1 – С. 128 – 132.

Федулова І.В. Передумови інноваційного розвитку промислових підприємств України : [монографія] / І. В. Федулова. – К. : НУХТ, 2009. – 272 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ