ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автор(и)

Ключові слова:

відсоток, відсоткова ставка, цінні папери, кредитно-грошова політика, валютні резерви.

Анотація

В статті проаналізовано ряд чинників, які впливають на рівень відсоткової ставки комерційних банків. Визначено як ці чинники впливають на рівень попиту і пропозиції на кредитному ринку,а також на чисельність грошової пропозиції. Авторами проведено аналіз впливу факторів,а також силу впливу чинників на рівень процентної ставки.

 

Посилання

Єпіфанов, А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектора економіки України: монографія [Текст] / А.О. Єпіфанов. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 417 с.

2. Зимовець, В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку [Текст] / Владислав Вікторович Зимовец; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 256 с.

3. Деньги, кредит, банки: учебник [Текст]; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 448 с.

4. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Текст]: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.В. Кривенко; Л.В. Кривенко, О.М. Дутченко, М.І. Синюченко та ін. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 210 с.

5. Грошово-кредитна політика в Україні [Текст] / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н. Гребеняк, В.І. Мітенко; за ред. В.І. Міщенка. – К.: Т-во Знання, КОО, 2000. – 305 с.

6. Романишин В. О., Уманців Ю. М. Центральний банк і грошово-кредитна політика[Текст]: Навч. посібн. / В. О. Романишин, Ю. М. Уманців. – К.: Атіка, 2005. -480 с.

Електронний ресурс: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ