ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність, оцінка, інновація, діяльність.

Анотація

Дослідження комплексного підходу до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінки ефективності інновації. Відслідковано поетапність виконання комплексного аналізу підприємства. Виявлено, що ефективність інновації являє собою величину, яка визначає конкретну спроможність інновацій утримати певну кількість матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, беручи до уваги, що розрахунок проводиться на одиницю створених продуктів, структур чи технічних систем.

 

Посилання

Бузько І. Р. Стратегічне управління інноваціями та інноваційна діяльність підприємства. За редакцією І. Р. Бузько, Г. О. Голубченко. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176с.

Друкер П. Ф. Задачі менеджменту в ХХІ столітті / П. Ф. Друкер – М.: ТОВ «І. Д. Вільямс», 2006. – С.67, 171.

Управління нововведення на підприємствах: розвиток сумісних підприємств, інвестиційно-інноваційних процесів: навчальний посібник / Під ред. Ю. О. Гохберга – Донецьк, 2001. – 237с.

Крилов Є. І. Система планових і контрольно-аналітичних показників ефективності інновацій. Економічний зміст і методика розрахунку / Є. І. Крилов – СПб.: СПб ГУАП, 2004. – 24с.

Крилов Є. І. Аналіз ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності на підприємстві / Є. І. Крилов, І. В. Журавкова – 2-ге вид., перероб. і доп. – М.: Вид-во «Финанси і статистика», 2003. – 608с.

Райзберг Б. А. Економіка та управління / Б. А. Райзберг – М., 2005. – 284с.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада – К., 2002.- 472с.

Ендрю Дж. П. Повернення інновації. Практичний посібник управління інноваціями у бізнесі / Дж. П. Ендрю. – М.: Вид-во «Гревцов Паблішер», 2008. – 324с.

Хомутський Д. Оцінка ефективності інновацій / Д. Хомутський // Управління компанією. – 2006. – №2. – С.34-37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ