РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ: ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

Ключові слова:

товар, споживач, ринок, цінова дискримінація, ринкова політика, доходи, прибуток.

Анотація

Досліджено вплив цінової дискримінації на ринкові відносини. Проведений аналіз сутності даного поняття. Виявленні сучасні умови прояву, наслідки та способи подолання цінової дискримінації. Діагностовано ключові фактори, які стимулюють дискримінацію.

 

Посилання

Мілютін А.Є. Цінова дискримінація монополій: сучасні реалії / А.Є. Мілютін [Електронний ресурс] // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т.10. – Суми: ВВП «Мрія-1», ЛТД, УАБС. – 2004. – С. 314 – 321.

Слівінська В.В. Цінова дискримінація: сутність та форми прояву / В.В. Слівінська [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: участь молоді у розвитку економіки та …, 2013 – nuft.edu.ua

Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура / Р. Шмалензи [Электронный ресурс]: Перевод на рус. с оригинального текста: Advertising and Market Structure, Cambr. Un. Press, 1986., 33 р. Режим доступа к источнику: seinstitute.ru›Files/v5-08_schmal_p179-211.pdf

Моісеєнко О.М. Економічна влада в неоінституціональній теорії або економіка як система влади / О.М. Моісеєнко [Електронний ресурс] // Дані з сайту at.ua. режим доступу до статті: О.М Моісеєнко – ББК 65 Е45 – conf.at.ua

Кирилюк Є.М. Трансформація системи реалізації сільськогосподарської продукції в Україні / Є.М. Кирилюк [Електронний ресурс] // Дані з сайту znau.edu.ua. Режим доступу до статті: СПВ УКРАЇНІ – … колегія: АС Малиновський–доктор економічних наук, … – fem.znau.edu.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ