МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

стратегія розвитку, стратегічне управління, стратегічне планування, оцінка ефективності стратегії.

Анотація

В статті досліджено сутність поняття «стратегія розвитку», особливості оцінки управління стратегією розвитку підприємств. Запропонована методика оцінки ефективності стратегії розвитку підприємств.

 

 

Посилання

Архипов В.М. Стратегическое управление / В. М.Архипов. – СПб. -2006.

Калиниченко М.П. Концепція ринкової орієнтації та її теоретичне підґрунтя //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. Маріуполь: Вега-Принт, 2009. -352 с., С. 304-308.

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / пер. с англ. М. : Олимп-Бизнес, 2010.

Малкова Т.Г. Внутрифирменная методика оценки ориентации на рынок и ее практическое использование // Маркетинг. – 2009. —№1. – С. 31–43.

Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001.– 688 с.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства : навч. посібн. / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2007. – 352 с.

Селезньова Г.О. Стратегія підприємства : навч. посібн. / Г.О. Селезньова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. – 240 с.

Сименко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика : монографія / І. В. Сіменко. – Міністерство освіти і науки України, Донец. нац. ун. економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 349 с.

Фоміченко В.П., Кондратенко О.О. Формування стратегії розвитку великого промислового підприємства / Науковий вісник ДДМА, №2 (5Е). – 2009 С. 293-297.

Фридаг Х., Шмидт В. Сбалансированная система показателей / пер. с нем. М. : Омега-Л, 2011.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА