ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

економічні показники, інвестиція, інвестиційний проект, теплова електростанція, капіталовкладення.

Анотація

 Статтю присвячено порівнянню економічних показників інвестиційних проектів теплових електростанцій з різними технологіями виробітку електроенергії. У роботі розглянуто три технології виробітку електроенергії: газотурбінну, парогазову та паросилову. Проаналізовано основні економічні показники, які показують доцільність здійснення проектів.

 

Посилання

Самсонов В.С. Экономика предприятий энергетического комплекса: учебник для вузов / Самсонов В.С., Вяткин М.А. – М. : Высшая школа, 2001. – 415 с.

Можаева С.В. Экономика энергетического производства: учебное пособие / Можаева С.В. – СПб. : Лань, 2003. – 208с.

Федишин Б.П. Економіка енергетики: навч. посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Федишин Б.П. – Тернопіль : АСТОН, 2003. – 160 с.

Глухов В.В. Экономика электроэнергетического комплекса: учеб. пособие / Глухов В.В., Барыкин С.Е. – СПб. : СПбГПУ, 2003. – 206 с.

Определение эффективности капитальных вложений в энергетику / общие методические положення: ГКД 340.000.001-95. – К. : Минэнерго Украины, 1995. – 51с.

Методичні вказівки до виконання розрахунків техніко-економічних показників електричних станцій в курсових та дипломних проектах для студентів спеціальності «Теплові електричні станції» денної та заочної форми навчання / Скловська Є.Г., Фастовщук О.О. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 28 с.

Разработка угольного энергоблока 660 МВт на суперкритические параметры пара. / ВТИ, ЦКТИ, ЭМ-Альянс «Силовые машины», НоТЭП, 2009.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ