ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентна боротьба, попит, внутрішній ринок, зовнішньоторговельна політика, експорт, міжнародний ринок, рентабельність експорту, ринки збуту.

Анотація

Дана стаття присвячена можливості виходу українських товаровиробників на зовнішній ринок та підвищення конкурентоспроможності продукції з метою отримання прибутку і успішної діяльності підприємства.

В дослідженні висвітлені причини виходу підприємств на зовнішній ринок, надані критерії оцінки конкурентоспроможності продукції, проаналізовані економічні показники, за допомогою яких можна оцінити рівень конкурентоспроможності, проаналізовані методи конкурентної боротьби, виявлені та проаналізовані основні проблеми, пов’язані з експортом українських товарів, визначені можливості підвищення конкурентоспроможності продукції.

 

Посилання

Алексунин В.А. Международный маркетинг / В.А.Алексунин / – [3-е изд.] – М.: Дашков и К., 2005. – С.325 – 336.

Андрєєва Л.Т. Погляд на систему конкурентоспроможності як домінанту сталого розвитку економіки / Л.Т. Андрєєва // Економіст. – 2008. – № 1. – С.12 – 15.

Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / В.А. Белошапка, Г.В. Загорий / – К.: Абсолют – В, 1998. – С.212 – 215.

Білоус О.Г., Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність / О.Г. Білоус, Є.Г. Панченко / – К.: Знання, 2002. – С.118 – 123.

Конкурентноспроможність економіки в умовах глобалізації / [Жаліло Я.А., Базилюк Я.Б. та ін.] ; за ред. Жаліла Я.А. – К.: НІСД, 2005. – С.301 – 318

Маркетинговий менеджмент: [підруч. для студ екон.спец.] / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – С.102 – 115.

Панченко Є.Г. Міжнародній менеджмент: [навч. посібник] / Є.Г. Панченко / – К.: КДЕУ, 1996. – С.88 – 96.

Портер М.Е. Конкурентна стратегія: методика аналізу галузі та конкурентів / М.Е. Портер; пер. з англ. – К.: Основи, 2005. – С.101 – 115.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА