МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О.С. Хринюк, Є.Ю. Ляшенко

Анотація


В статті розглядаються теоретичні питання проведення економічного аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємств за допомогою аналітичних показників, які використовуються в процесі оцінки стану виробництва підприємства та його фінансового стану. Визначаються напрямки та об’єкти аналізу, а також значення аналізу для прийняття управлінських рішень в ході виробничої діяльності підприємства з метою досягнення бажаного прибутку. Під час дослідження даного аспекту, особлива увага приділяється таким показникам виробничо-фінансової діяльності, як: обсяги випуску продукції, обсяги реалізації продукції, собівартість виготовленої продукції, фінансовий результат від господарської діяльності, а також показники рентабельності підприємства, які, в свою чергу, мають значний вплив на визначення економічної ефективності роботи підприємства.

 


Ключові слова


економічнийаналіз; показникивиробничо-фінансової діяльності; обсяг продукції; витрати; прибуток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белінський П.І. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті : навч. посібн. / укл. П.І. Белінський. – Чернівці : Вид–во « Рута», 2004 – 72 с.

Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія: підручник/Базилевич В.Д. – К: «Знанння-Прес», 2007. -719с.

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. Посібник/Грабовецький Б.Є. – К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 256с.;

Рзаєва Т.Г. Економічний аналіз: навч. Посібник/Рзаєва Т.Г. – Хмельницький: ХНУ, 2003. – 198 с.;

Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства / М.Л.Котляр // Фінанси України. – 2008. – С.99–104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.