№ 20 (2017)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 20. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 268 с.

Рекомендовано Вченою Радою 
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 4 від 27.11.2017 р.