ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Тетяна Петрівна Ткаченко НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО», Ukraine
  • Юлія Олександрівна Токарська НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО», Ukraine

Ключові слова:

будівельна галузь, житлове будівництво, обсяги будівельних робіт, іпотека.

Анотація

 

У статті досліджено сучасні проблеми та перспективи фінансування в сфері будівництва в Україні та розглянуто сучасний стан будівельної галузі. Авторами з’ясовано, що будівництво в Україні нині перебуває в стані зростання. Розглянуто основні проблеми фінансування та перспективи його розвитку.

Визначено, що ключовими проблемами у розвитку галузі будівництва є: відсутність інвестування у галузь будівництва, застарілість техніки та технології будівництва, високі витрати на сировину, електроенергію та паливно-мастильні матеріали, високі відсотки на державні кредити для підприємств, високі амортизаційні відрахування, низька трудова дисципліна, але не зважаючи на всі ці проблеми, в 2016 році індекс будівництва рекордно збільшився порівняно з останніми роками .

Виявлено тенденції та досліджено перспективи розвитку будівництва в Україні та шляхи збільшення фінансування, що дасть змогу продемонструвати динаміку обсягів виконання будівельно-монтажних робіт в Україні.

Біографія автора

Юлія Олександрівна Токарська, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

студентка

Посилання

Електронний ресурс //Режим доступу: https://www.unian.ua

Тимофеєва О.А. Державне регулювання галузі будівництва житлової нерухомості. дисертація [Електронний ресурс]

Фесенко Т. Г. Формування змісту портфеля інвестиційно-будівельних проектів [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2014. – № 2. – С. 45–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2014_2_10

Тищенко О.П. Європейський підхід до розвитку житлового господарства: орієнтири для України / О.П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3.

Електронний ресурс //Режим доступу: http://rada.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ