Регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації

Автор(и)

Ключові слова:

міжнародна міграція, трудові ресурси, глобалізація, прогнозування, державне регулювання

Анотація

Проаналізовано тенденції міжнародної міграції серед країн G-20, країн Європейського Союзу та України. Встановлено, що лідерами міграційних процесів виступають найбільш розвинені в економічному відношенні країни: США, Канада, Австралія, Німеччина і значна частина західноєвропейських країн. Визначено основні причини міжнародної міграції: високий ступінь безробіття, умови та рівень оплати праці, якість життя, економічна та соціальна стабільність, навчання, туризм тощо. Встановлено, що міграційні процеси неоднозначно впливають на економіку країн, залежно від належності країни: приймаюча або країна-донор. Визначено основні інструменти регулювання міграційних процесів. Ідентифіковано проблеми, що пов’язані з неконтрольованим поширенням міграційних процесів в умовах глобалізації. Запропоновано низку напрямів щодо оптимізації процесу регулювання міжнародною міграцією на прикладі України, які залежно від масштабів поділено на міжнародні та національні інструменти. Використовуючи методи математичної статистики, здійснено прогноз міграційних процесів в Україні. За проведеними обчисленнями очікується зменшення обсягів міжнародної міграції українців до 2020 року.

Посилання

LaborMarketOutlook 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theodora.com/hiring-lab/labor-market-outlook-2016/

Грищенко Є.С. Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної економічної інтеграції / Є. С. Грищенко, Н. Є. Скоробогатова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – Том 24. - № 1. – С. 16-21.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Національний банк України: офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Пуригіна О. Г. Міжнародна міграція: навч. посіб./ О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 312 с.

Ромащенко Т. І. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції / Т. І. Ромащенко // Вісник Черкаського університету. Серія : економічні науки. – 2009. – № 151. – С. 169 – 181.

Сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.com

Статистичний портал: Statistika [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statistika.com/statistics/226956/average-world-wages-in-purchasing-power-parity-dollars/

Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ