ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Василь Петрович Мартиненко, Назар Вікторович Легеза

Анотація


В статті розглянуто питання оцінювання  використання виробничого потенціалу промислового підприємства. Запропоновано перелік показників, розрахунок яких дозволить оцінити рівень використання промислово-виробничого персоналу, оборотних фондів, основних виробничих фондів та інформаційних ресурсів. Визначено три рівні виробничого потенціалу з відповідною характеристикою. Запропонована методика оцінювання  виробничого потенціалу підприємства дасть змогу оцінити використання кожного з його елементів, що в подальшому дозволить ефективно управляти даним субєктом господарювання.


Ключові слова


виробничий потенціал; підприємство; промисловість; показники; елементи; оцінка; рівень; ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Болюх М. А. Економічний аналіз / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк // – Київ: Навчальний посібник КНЕУ, 2009. – 540 с.

Ванькович Д. В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств / Д. В. Ванькович // – К. : Фінанси України. – 2013. № 7. – С. 44 – 50.

Володина O. A. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их использования. / O. A. Володина // Пенза: Экономика предприятия. Издво. Пенз. гос. унта, - 2012. №12 - 60 с.

Герасимчук З.В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощування / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська // Луцьк: ЛДТУ, 2003. — 242 с.

Мельник Л.Г. Экономіка інформації і інформаційні системи підприємств: Навчальний посібник / Л.Г. Мельник, С.Н. Ільяшенко, В.А. Касьяненко // Суми: «Університетська книга», 2004. – 400 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.