АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Елена Витальевна Кривда Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4398-6298
  • Дмитрий Игоревич Гуров Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4411-4889

Ключові слова:

енергетична галузь, вугільні резерви, природний газ, Енергетична стратегія України, ВВП, енергоємність ВВП.

Анотація

Енергетична галузь України перебуває в скрутному становищі. Критичність ситуації додає не тільки скорочення вугільного резерву за рахунок припинення поставки з окупованих територій, а й за рахунок загального зменшення видобутку кам'яного та бурого вугілля. У зв'язку зі складними відносинами з Російською Федерацією, а також з прагненням продемонструвати свою незалежність, Україна також прагне до скорочення споживання природного газу. Виникнувший замкнений цикл (скорочення використання газового ресурсу на користь вугільної енергетики з метою незалежності від інших країн і одночасне зменшення видобутку у вугільній сфері) – одна з причин дострокового поновлення Енергетичної стратегії України (Енергетична Стратегія України до 2035 року). В Енергетичній стратегії України на період до 2030 року в песимістичному прогнозі закладено щорічне зростання ВВП на 3,8% в 2010-2030 рр. Невідповідність реального ВВП прогнозованому робить всі розрахунки некоректними і всю Енергетичну стратегію України до 2030 року неефективною і не відображає реальну ситуацію в галузі. У статті аналізується ситуація в енергетичній галузі України, проблеми, що в ній виникли, некоректні вхідні дані в Енергетичну стратегію України до 2030 року, реальність показників в Енергетичній стратегії України до 2035 року.

Біографії авторів

Елена Витальевна Кривда, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Кафедра экономики и предпринимательства,  доцент 

Дмитрий Игоревич Гуров, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Студент, теплоэнергетический факультет.

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.naftogaz.com/.

DiXi Group [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dixigroup.org/

Про прийняття за основу проекту Закону України про енергетичну ефективність будівель: постанова від 14.12.2016 № 4941-д// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1996-19 (дата звернення: 29.10.2017).

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/.

Статистический Ежегодник мировой энергетики 2017 Enerdata Електронний ресурс] – Режим доступу: https://yearbook.enerdata.ru/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-19

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ