Функції управління виробничою діяльністю підприємства

Автор(и)

  • В.П. Мартиненко
  • Ольга Анатоліївна Гальчик

Ключові слова:

Виробнича діяльність, функції управління, ринкове середовище, промислове підприємство.

Анотація

В даній статті розглядаються функції управління виробничою діяльністю суб’єкта господарювання, які являють собою спеціалізацію управлінської праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє здійснювати управлінський вплив на відносини людей у процесі виробництва, що в сукупності забезпечує ефективну систему управління виробничою діяльністю. 

Визначено, що кожна функція управління підприємством спрямована на вирішення специфічних, різноманітних і складних проблем взаємодії між окремими підрозділами, що вимагають здійснення великого комплексу конкретних заходів. В процесі дослідження серед запропонованої науковцями сукупності функцій управління виробництвом, визначено наступні основні функції: планування, організація, мотивація, контроль, нормування, координація та функція маркетингу, без якої сучасне промислове підприємство не може успішно функціонувати в ринковому середовищі. 

В статті представлена характеристика і обґрунтована доцільність використання кожної запропонованої функції. Застосування визначених функцій, які знаходяться у взаємозв’язку, є надзвичайно важливими для виробництва і створюють цілісну систему управління суб’єктом господарювання, дозволить менеджерам забезпечити достатньо ефективне функціонування промислового підприємства у нестійкому ринковому середовищі.

Посилання

Шершньова З.Є. Стратегічне управління. Підручник / З.Є.Шершньова. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль ; [пер. с франц. ; науч. ред. и предисл. Е. А. Кочерина]. – М. : Журнал «Контроллинг», 1992.

Коротков Э. М. Концепция менеджмента / Э. М. Коротков. – М. : ДеКа, 1996. – 194 с.

Герасимов Б. Н. Система управления: понятие, структура, исследование [монография] / Б. Н. Герасимов, В. В. Морозов, Н. Г. Яковлева. – Самара : СГАУ, 2002. – 128 с.

Єрмошенко М. Менеджмент : Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. -К.: Національна академія управління, 2006. -655 с.

Лазеба Є.С. Основні функції управ- ління підприємством та їх взаємозв’язок / Є.С. Лазеба // Агросвіт. − 2012. − № 14. − С. 81–85.

Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ