ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Олексій Зробок Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4800-4599

Ключові слова:

технопарки, інновації, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, державна підтримка, зарубіжний досвід.

Анотація

У статті проаналізовано особливості інноваційної діяльності технопарків України, розкрито їх сутність, ознаки, мету діяльності, функції, соціально-економічні завдання. З одного боку, визначено ефективність діяльності технопарків в Україні, здійснені ними позитивні інноваційні зрушення. З іншого боку, перераховано проблеми функціонування вітчизняних технопарків, наголошено на необхідності значної підтримки з боку уряду в інноваційній та науково-освітній сферах. Наведено факти практичної відсутності державного фінансування науки в Україні. Для пошуку виходу із кризової ситуації було досліджено зарубіжний досвід діяльності технопарків для України на прикладі американської (США), європейської (Великобританія, Німеччина, Франція та ін.) та азіатської (Японія, Китай, Індія) моделей функціонування технопарків, які шляхом державної та місцевої підтримки змогли досягнути результативної та ефективної діяльності та здійснюють значний вплив на соціально-економічний і науково-технологічний розвиток країни. У рамках зарубіжного досвіду досліджено технологічний парк «Кремнієва долина» як найбільш успішний інноваційний об’єкт у світі. Доведено виключну роль технопарків у регіональному розвитку країни.

Біографії авторів

Олексій Зробок, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

студент групи УС-61

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

старший викладач кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Посилання

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 05.12.2012 N 991-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14.

Дорошко О. О. Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=507.

Уханова І. О. Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Уханова Інна Олегівна. – Одеса, 2014. – 209 арк. іл. — Бібліогр. : арк. 185—202.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // журнал «Наука та інновації». - 2013. - Т. 9. - № 3. - С. 59-72.

Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография / А. Князевич ; под научн. ред. д.э.н., проф. И. Бритченко. – Ривне : Волинські обереги, 2016. – 272 с.

Хамчук В. П. Технологічні парки як ефективний механізм інноваційного розвитку економіки / В. П. Хамчук // Журнал «АгроІнКом». – 2009. - № 9-12 – С. 23-26.

Британский опыт создания управления технопарками [Электронный ресурс] / Британское генеральное консульство в г. Екатеринбурге ; Фонд «Центр Инновационного Бизнеса». – Екатеринбург, 2008. – Режим доступа : http://www.cibfund.ru/files/uk_technoparks.pdf?t=fl&id=74.

Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія / І. О. Уханова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 131 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ