ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Манаєнко НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
  • Ольга Володимирівна Савченко НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, міжнародні рейтинги, іноземні інвестиції, капітальні інвестиції

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної привабливості українських підприємств. Розглянуто основні види інвестицій та ключові елементи системи інвестиційного забезпечення розвитку підприємства. Оцінено обсяг прямих інвестицій, які надійшли до України за останні сім років. Проаналізовано розподіл освоєних капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності та визначено основні напрямки інвестиційних спрямувань. Визначено головні джерела фінансування капітальних інвестицій українських підприємств. Розглянуто основні центри зосередження інвестиційних спрямувань. Проведено дослідження стану інвестиційного клімату в Україні за оцінками міжнародних рейтингів. Проаналізовано індекс інвестиційної привабливості країни за даними Європейської бізнес Асоціації та Гамбурзького інституту світової економіки. Визначено основні позитивні зрушення в бік покращення інвестиційного клімату в Україні та збільшення інвестиційної привабливості країни, а також розглянуто основні проблеми, на які необхідно звернути увагу владі для покращення ситуації. Визначено, що Україна має необхідний потенціал (природні ресурси, кваліфікована робоча сила, науково-технічна база, виробнича база, вигідне географічне розташування) задля покращення своїх показників в рейтингах інвестиційно привабливих країн.  

Біографії авторів

Ірина Миколаївна Манаєнко, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Ольга Володимирівна Савченко, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

студента факультету менедменту та маркетингу, кафедри менедменту

Посилання

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики: монографія / І.М. Манаєнко – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 157 с.

Кундеус О. М. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств на інноваційній основі / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2007. – №4. –С. 148-155.

Товмасян В. Р. Економічна сутність інвестиційного забезпечення та його роль у розвитку підприємств / В. Р. Товмасян // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 2. – С. 60-634.

BDO IBC Overall ranking. Available at: https://www.bdo-ibc.com/index/global-comparison/overall-index/

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.me.gov.ua

В. В. Горлачук, А. С. Черненко, О. О. Раку. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства / В. В. Горлачук, А. С. Черненко, О. О. Раку // Наукові праці. Економіка. – 2016.- № 273. – С. 57-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ