ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

державна підтримка, видавничо-поліграфічна галузь, основні виробничі засоби.

Анотація

У статті досліджено державну підтримку підприємств видавничо-поліграфічної галузі України, розглянуто діяльність Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Інституту книги, податкове та митне законодавство, а також міські програми підтримки  книговидання. Під час дослідження виявлено, що заходами, якими держава здійснює підтримку підприємств видавничо-поліграфічної галузі є митні та податкові пільги, державна та міські програми підтримки випуску соціально значимих видань. Проте, незважаючи на широкий спектр заходів на підтримку підприємств видавничо-поліграфічної галузі з боку держави, їхній вплив був лише частково успішним. Податкові пільги на імпорт обладнання та сировини не призвели до суттєвого оновлення основних виробничих засобів. Державні програми з підтримки книговидання мають невеликий обсяг й не мають значимого впливу на стан поліграфічних підприємств.    

Посилання

Гринівськи Р. «Українська книга» – 2016: як подолати хаос? // День. – 2016. – 26 бер. – URL : http://m.day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-ukrayinci-chytayte/ukrayinska-knyga-2016-yak-podolaty-haos.

Київ хоче повернути статус найбільш читаючого міста України // Ве-чірній Київ. – 2017. – 12 січ. – С. 8–9.

Котляревський Я. В. Основні засади діяльності Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України як суб’єкта інформаційної сфери / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2015. — № 5 (86). — С. 15–22.

Митний кодекс України : Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI за станом на 26.07.2017 // База даних «Законодавство України» / ВР України. – URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Перелік книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» на 2016 рік // Державний комітет телебачення і радіомо-влення України – URL : http://comin.kmu.gov.ua/document/128139/ukrbook29.03.2016.xls

Податковий кодекс України : Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI за станом на 26.07.2017 // База даних «Законодавство України» / ВР України. – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України : Положення від 13.08.2014 № 341 за станом на 04.07.2017 // База да-них «Законодавство України» / КМ України. – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF.

Про Видавничу раду при Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) : Наказ Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.04.2015 № 51 // Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). – URL : http://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%94%D0%A1%D0%9A-%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-51-23042015.pdf

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері : Закон України від 28.01.2016 № 954-VIII за станом на 06.11.2016 // База даних «Законодавство України» / ВР України. – URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/954-19.

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні : Закон України від 06.03.2003 № 601-IV за станом на 06.11.2016 // База даних «За-конодавство України» / ВР України. – URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/601-15.

Про затвердження міської цільової програми на 2011–2015 роки «Київ інформаційний» : Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 841/7077 за станом на 21.02.2013 // Департамент суспільних комунікацій ви-конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-ністрації). – URL : http://dsk.kievcity.gov.ua/files/2015/4/29/Kyiv-info-2011-2015.pdf.

Про затвердження міської цільової програми на 2016–2018 роки «Київ інформаційний» : Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 333/333 // Хрещатик. – 2016. – № 46 від 6.05.2016. – URL : http://www.kreschatic.kiev.ua/file/11702.pdf.

Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою „Українська книга“» : Наказ від 28.11.2012 № 313 за станом на 05.07.2016 // База даних «Законодавство Ук-раїни» / Держкомтелерадіо України. – URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2087-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ