Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності

Автор(и)

Ключові слова:

аналіз ділової активності, фінансовий стан підприємства, показники ділової активності, оцінка, аналіз, господарська діяльність, «золоте правило економіки»

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості методик аналізу ділової активності підприємств, зокрема які базуються на оцінці якісних та кількісних показників. Обґрунтована їх практична значимість для суб’єктів господарювання на шляху до підвищення результативності їх діяльності. Висвітлено основні показники, які застосовуються в межах кількісного (на основі «золотого правила економіки») і якісного (на основі порівняння з конкурентами) аналізу ділової активності. Для виявлення напрямів та інструментарію підвищення ефективності діяльності підприємства запропоновано введення додаткових етапів аналізу, які полягають у систематизації результатів кількісної та якісної оцінки та обґрунтуванні управлінських рішень на цій основі. Використовуючи вищезазначений підхід, проведено оцінку рівня ділової активності в динаміці за 2013-2015 звітні періоди на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Розроблено конкретні управлінські пропозиції щодо удосконалення його поточного стану з метою підвищення ефективності діяльності.

Біографії авторів

Ірина Ігорівна Коляденко

студентка ФММ, групи УЕ-31

Оксана Петрівна Кавтиш, НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського"

к.е.н., доцент

Посилання

Мєшкова Н. Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. Л. Мєшкова // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 1. - С. 36-39. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2013_1_8

Д'яченко І. І. Методичне забезпечення аналізу ділової активності підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Д'яченко // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 140-142. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_10_54

Волкова Н. А. Економічний аналіз управління діловою активністю підприємства / Н. А. Волкова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників XI міжнародної наукової конференції – Київ: ППНВ, 2013. – С. 181-184. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4690

SMIDA: Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.smida.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ