ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ

Володимир Вікторович Іванченко, Олена Віталіївна Кривда

Анотація


Стаття присвячена дослідженню кадрової політики в різних фінансових установах світу,її види та різновиди. Визначена її роль в  загальній системі управління персоналом. В статті розглядаються різні моделі кадрової політики в залежності від регіону, національних традицій населення цього регіону та його соціально-психологічних особливостей.  Приділена увага дослідженню кадрової політики в фінансових установах в розвинутих країнах світу, таких як США, Японія, Німеччина, Італія. Визначені особливості формування загальних засад кожної з них, розглянутий процес пошуку та відбору  потенційних працівників, їх навчання та  форми взаємодії. Сформовані основні тенденції розвитку кадрової політики в світі.


Ключові слова


кадрова політика; управління персоналом; банк; відділ кадрів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., "Кондор". – 2006. – 308 с.

Мороз О.В. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: монографія / Мороз О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. – Вінниця: ВНТУ , 2011. – 275 с.

Кібанов А.Я. Основи управління персоналом: Навчальний посібник. - ИНФРА-М, 2006. - 304 с.

Кривда О.В. Основні методи стимулювання праці на прикладі МПП «Ерідон» / О.В. Кривда, В.В. Іванченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництва [Текст]: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – К:НТУУ «КПІ», 2016. – С. 199-205.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.