ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ

Автор(и)

  • Володимир Вікторович Іванченко Студент УЕ-71МП, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5185-7173
  • Олена Віталіївна Кривда Кафедра "ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА", Факультету менеджменту і маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Ключові слова:

кадрова політика, управління персоналом, банк, відділ кадрів.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кадрової політики в різних фінансових установах світу,її види та різновиди. Визначена її роль в  загальній системі управління персоналом. В статті розглядаються різні моделі кадрової політики в залежності від регіону, національних традицій населення цього регіону та його соціально-психологічних особливостей.  Приділена увага дослідженню кадрової політики в фінансових установах в розвинутих країнах світу, таких як США, Японія, Німеччина, Італія. Визначені особливості формування загальних засад кожної з них, розглянутий процес пошуку та відбору  потенційних працівників, їх навчання та  форми взаємодії. Сформовані основні тенденції розвитку кадрової політики в світі.

Біографія автора

Олена Віталіївна Кривда, Кафедра "ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА", Факультету менеджменту і маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доц., к.э.н., ФММ НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского "

Посилання

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., "Кондор". – 2006. – 308 с.

Мороз О.В. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: монографія / Мороз О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. – Вінниця: ВНТУ , 2011. – 275 с.

Кібанов А.Я. Основи управління персоналом: Навчальний посібник. - ИНФРА-М, 2006. - 304 с.

Кривда О.В. Основні методи стимулювання праці на прикладі МПП «Ерідон» / О.В. Кривда, В.В. Іванченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництва [Текст]: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – К:НТУУ «КПІ», 2016. – С. 199-205.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ