Моделювання інвестиційної привабливості підприємства на засадах багатокритеріальності

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, модель, багатокритеріальна оцінка, ефективність інвестицій, іноземні інвестиції

Анотація

На основі аналізу факторів, що визначають привабливість країни, галузі та підприємства, систематизовано показники інвестиційної привабливості за рівнями оцінювання. У результаті дослідження розроблено модель багатокритеріального оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємства. Дана модель відрізняється комплексним підходом, який дозволяє оцінити інвестиційну привабливість країни, галузі та певного підприємства. Запропонований методичний підхід апробовано на даних авіабудівних підприємств Бразилії, Великої Британії, Канади, США, Франції, України. На рівні країни найбільш інвестиційно привабливими виступають США, Велика Британія та Канада. Авіабудування виступає привабливим для інвестора у Бразилії та США. Дана галузь має найбільшу питому вагу в економіці Бразилії, характеризується найвищою прибутковістю компаній, досить низьким рівнем конкуренції в галузі, а також забезпеченістю усією необхідною сировиною та незалежністю від зовнішніх постачань. Серед найбільших компаній – представників авіабудування у кожній з розглянутих країн лідером у рейтингу є американський Boeing, який характеризується досить високий рівнем усіх обраних показників. Результати застосування запропонованої моделі показали невисокий рівень інвестиційної привабливості українських авіавиробників та виявили загрози подальшого розвитку галузі. 

Посилання

Алексєєнко Л.М. Фінансові аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства / Л.М. Алексєєнко // Економічний форум. – 2009. – №3. – С.94-102.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Гунько І. В. Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств / В. І. Гунько // Фінансовий простір. – 2013. – № 1. – С. 85-88.

Валинурова Л. С. Управление инвестиционной деятельностью: учебник / Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова. – М. : КНОРУС, 2005. – 384 с.

Гайдуцький А. П. Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки / А. П. Гайдуцький // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 81–86.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Т. В. Майорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с

Носова О. В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи / О.В. Носова // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – С.119–137.

Пилипенко О.І. Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства: макро- і мікроекономічний аспекти / О.І. Пилипенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2009. – № 4(50). – С. 120-127.

Харламова Г. О. Інвестиційний маркетинг і мониторинг галузей промисловості України / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – С. 68 – 75.

Skorobogatova N. Macroeconomic instability: its causes and consequences for the economy of Ukraine / N. Skorobogatova // EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. - Volume 7, Issue 1, June 2016. – P. 63 – 80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ