Аналіз ефективності методів оцінки ризиків банкрутства підприємств на прикладі ПАТ «ЗАЗ»

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Гречко НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського", Ukraine
  • Ірина Володимирівна Нечипорук https://orcid.org/0000-0001-5446-5127

Ключові слова:

банкротство, рівень банкротства, моделі банкротства.

Анотація

У статті розглянуто сутність та основні аспекти банкрутства на прикладі підприємства ПАТ «ЗАЗ». Автором розглянуто та запропоновано чотири основні методи аналізу банкрутства та за допомогою фінансової звітності підприємства розраховані фактори, які відповідно впливають на рівень банкрутства. Визначено, що для різних типів підприємства необхідно керуватись різними моделями банкрутства відповідно до специфіки самого підприємства. Доведено, що для підприємства ПАТ «ЗАЗ» необхідно використовувати декілька методів аналізу одночасно, оскільки всі наведені автором моделі не в повному обсязі можуть відобразити ситуацію на підприємстві. Необхідно зазначити, що три з чотирьох методів відобразили фінансову кризу на підприємстві, яка розпочалась ще у 2013 році. Тому для продовження аналізу кризи на підприємстві слід використовувати такі моделі: Альтмана, Терещенко та Матвійчука. Криза, яка виникла на досліджуваному підприємстві розвивалась поступово, про це свідчать всі аналізовані моделі. Відповідно до цього можна зазначити, що дані моделі дають можливість передбачити кризу, а не лише констатувати факти вже присутності її на підприємстві.  Також автором наведений ряд рекомендацій, щодо діагностики ймовірності банкрутства на підприємстві на основі аналізу вищезазначених моделей та перечисленні фактори впливу по кожній.  

Посилання

Костіна О. М. Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства / О. М. Костіна, О. Є. Майборода // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2012. - № 4. - С. 91-97.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підпри-ємств: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2009.-412 с.

Матвійчук А.В. Діагностика банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 20-28.

Головко О. Г. Удосконалення оцінки та прогнозування фінан-сової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання / О. Г. Головко, А. С. Тараскіна // Вісн. Житомир. держ. технолог. ун-ту. Серія: Економічні науки. — №1 (59). — Ч. 2. — 2012. — С. 254–258.

Головко О. Г. Особливості стратегічного управління фінансо-вою діяльністю підприємства / О. Г. Головко, В. О. Пономаренко // Вісн. Ун-ту банк. справи Нац. банку України : зб. наук. ст. — 2014. — № 1 (19). — С. 73–78.

Мельник Г. Г. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управління / Г. Г. Мельник // Еконо-міч. вісн. Донбасу. — 2011. — №3 (25). — С. 108–111.

Фінансова звітність підприємства за 2008, 2012-2016 роки [Елек-тронний ресурс]: https://smida.gov.ua/db/participant/25480917

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ