АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ХІМІЧНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ольга Кожемяченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8732-6596
  • Ілля Руденко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1065-2830

Ключові слова:

капітальні інвестиції, хімічна промисловість, динаміка інвестування

Анотація

В статті досліджується проблема інвестування хімічної промисловості України, як фундаментального чиннника її розвитку. Актуальність дослідження обумовлена тим, що за складних економінчих умов, які склались в Україні , потребує нагального роз'вязання проблема сталого розширеного інвестування галузей з великою тривалістю обігу коштів, зокрема хімічної промисловості. В статті проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в хімічну промисловість Україні з 2011 до 2016 року, обгрунтована зміна інвестиційної активності протягом періоду спостереження, відстежено тенденції інвестування як за спеціалізацією хімічних підприємств, так і за суб'єктами інвестування. Авторами наголошено про зміну трендів зростання в певні періоди на протилежні за умов врахування девальвації національної валюти, а також неможливість якісної структуризації інвестицій на внутрішні і зовнішні виключно за ознакою країни походження інвестицій через розповсюджену практику використання офшорів. Зроблено оцінку чинників формування негативного тренду інвестиційних надходжень в хімічну промисловість за представлений період. В статті визначено коло пріоритетних джерел інсестування підприємств хімічної промисловості України. Окреслено низку факторів, які мають позитивно вплинути на інвестиційну динаміку.

Біографії авторів

Ольга Кожемяченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

кафедра економіки і пдприємництва, старший викладач

Ілля Руденко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

ХТФ, студент

Посилання

Державна служба статистики. Офіційний портал [Електронний ресурс]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Д.А. Міщенко, А.В. Перетятько. Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств в Україні. / Д.А. Міщенко, А.В. Перетятько // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. - №12. - 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: П 81 наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Зба- разська, Ю.М. Харазішвілі та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром- сті. – Київ, 2017. – 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iep.donetsk.ua/publish/mono/Dopovid_2017.pdf.

Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. Офіційний сайт.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ