АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ХІМІЧНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Ольга Кожемяченко, Ілля Руденко

Анотація


В статті досліджується проблема інвестування хімічної промисловості України, як фундаментального чиннника її розвитку. Актуальність дослідження обумовлена тим, що за складних економінчих умов, які склались в Україні , потребує нагального роз'вязання проблема сталого розширеного інвестування галузей з великою тривалістю обігу коштів, зокрема хімічної промисловості. В статті проаналізовано динаміку капітальних інвестицій в хімічну промисловість Україні з 2011 до 2016 року, обгрунтована зміна інвестиційної активності протягом періоду спостереження, відстежено тенденції інвестування як за спеціалізацією хімічних підприємств, так і за суб'єктами інвестування. Авторами наголошено про зміну трендів зростання в певні періоди на протилежні за умов врахування девальвації національної валюти, а також неможливість якісної структуризації інвестицій на внутрішні і зовнішні виключно за ознакою країни походження інвестицій через розповсюджену практику використання офшорів. Зроблено оцінку чинників формування негативного тренду інвестиційних надходжень в хімічну промисловість за представлений період. В статті визначено коло пріоритетних джерел інсестування підприємств хімічної промисловості України. Окреслено низку факторів, які мають позитивно вплинути на інвестиційну динаміку.


Ключові слова


капітальні інвестиції; хімічна промисловість; динаміка інвестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики. Офіційний портал [Електронний ресурс]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Д.А. Міщенко, А.В. Перетятько. Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств в Україні. / Д.А. Міщенко, А.В. Перетятько // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. - №12. - 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: П 81 наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Зба- разська, Ю.М. Харазішвілі та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром- сті. – Київ, 2017. – 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iep.donetsk.ua/publish/mono/Dopovid_2017.pdf.

Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. Офіційний сайт.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.