Вплив криптовалют на фінансову систему в Україні

Автор(и)

  • Анна Ігорівна Агапова
  • Андрій Олександрович Сігайов НТУУ"КПІ" імені Ігоря Сікорського, Ukraine

Ключові слова:

біткоіни, гроші, криптовалюта, електронна валюта, Karbowanec

Анотація

Розвиток технологій багато в чому спрощують повсякденне життя, тому поява електронних розрахунків і електронних грошей було очікувано. Визначено, що на сьогоднішній день в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б регулювала взаємини між користувачами, на основі чого і відстоюється точка зору про необхідність не тільки детального наукового вивчення криптовалюта, але і необхідності розробки інституційних норм. У статті розглядається поняття, сутність і історія появи біткоіна, ставиться головне питання, чи є біткоіни повноцінним грошовим заступником. Розглянули можливість створення досить міцної фундаментальної юридичної бази для використання даного виду валюти в Україні.

Біографія автора

Андрій Олександрович Сігайов, НТУУ"КПІ" імені Ігоря Сікорського

д.е.н., професор кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Cohen B.J. Electronic Money: New Day or False Dawn? / B.J. Cohen // Review of International Political Economy. – 2001. – Vol. 8. – № 2. – Р. 24–29.

Greenspans A. Comment about Bitcoin / A. Greenspans [Internet Resource]. – Mode to access : http://www.businessinsider.in/Everyone-Is-BaffledBy-Alan-Greenspans-Comment-About-Bitcoin/ articleshow/26873628.cms

Mack E. The Bitcoin Pizza Purchase that’s Worth $7 Million Today / E. Mack // Forbes (12/23/2013) [Internet Resource]. – Mode to access : http://www. forbes.com/sites/ericmack/2013/12/23/ the-bitcoinpizza-purchase-thats-worth-7-million-today

Вахрушев Д.С. Криптовалюта як феномен современной информационной экономики: проблемы теоретического осмысления / Д.С. Вахрушев, О.В. Железов // Науковедение. – 2014. – Вып. 5. – С. 4–15.

Проценко А.Т. Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії / А.Т. Проценко // Право і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 130–134.

Рядінська В.О. Проблеми правового регулю- вання обігу електронних грошей в Україні [Електронний ресурс] / В. Рядінська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 190–195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_ 2016_12_36.

Евсюков Д.Е. Предоплаченный финансовый продукт «электронные деньги»: теоретический поход [Электронный ресурс] / Д.Е. Евсюков. – Режим доступа : http://www.yandex.ua/clck/jsredir

Ранчинский К.Л. Вопросы правового статуса и регулирования электронных денег в станах ЕС / К.Л. Ранчинский // Вестник Российского универси- тета дружбы народов. – 2011. – № 1. – С. 69–77. – (Серия: Юридические науки).

Вахрушев Д.С. Криптовалюта як феномен современной информационной экономики: проблемы теоретического осмысления / Д.С. Вахрушев, О.В. Железов // Науковедение. – 2014. – Вып. 5. – С. 4–15.

Строителева Е.В. Электронные деньги: виды, сущность и перспективы развития / Е.В. Строителе- ва, И.Б. Мигачев // Дискуссия. Политематический журнал научных публикаций. – 2014. – № 6 (47). – С. 54–61.

Никитин К.В. Обращение биткойнов в условиях правовой неопределенности / К.В. Никитин // Юридическая работа в кредитной организации. – 2014. – № 3. – С. 48–53.

Демидов О.П. Связанные одним блокчейном: обзор международного опыта регулирования криптовалют / О.П. Демидов // Индекс безопасности. – 2014. – № 2. – С. 41–56.

Ломовцев Д.А. Сравнительная характеристика правового регулирования биткоина в разных странах / Д.А. Ломовцев // Право и современные государства. – 2014. – № 4. – С. 5–9.

Руденко Е.П. Возможности и перспективы развития криптовалют [Электронный ресурс] / Е.П. Руденко. – Режим доступа : http://www. scienceforum.ru/2015/pdf/10657.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ