ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ»

Автор(и)

  • П.В. Круш
  • Ярослава Григорівна Прокопенко

Ключові слова:

трансакційні витрати, трансакція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичної сутності поняття «трансакційні витрати». В роботі приведено необхідність ґрунтовного дослідження поняття трансакційних витрат. Авторами визначено, що в сучасних ринкових відносинах, які на даному етапі динамічно розвиваються, питання забезпечення, підтримки контрактних договорів та зобов’язань є надзвичайно актуальним для більш глибоких досліджень. В статті розглянуто еволюцію поглядів щодо категорії «трансакційні витрати», а саме визначено хронологію виникнення та розвитку трансакційних витрат. Виділено підходи до трактування категорії «трансакційні витрати». Авторами з’ясовано сутність трансакційних витрат як на макро, так і на мікрорівні та при їх консолідації, що в подальшому дасть змогу розробити механізм щодо управління ними. Наведено визначення вітчизняних і зарубіжних учених щодо поняття «трансакційні витрати». Проведене дослідження дає змогу зробити узагальнення поняття «трансакційні витрати». Авторами досліджено процес формування сукупності окремих елементів трансакційних витрат.

Посилання

Грязнова А. Г. Микроэкономика: практический подход / ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. 5 изд., стер. — М. : КНОРУС, 2009. — 704 с.

Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст. - 2012. - № 4. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_4_17.

Сoase R.H. The nature of the firm/R.H.Coase // Economics. – 1937. – V.4 (5).

24. Niehans J. Transaction Cost / J. Niehans // The New Palgrave. A Dictionary of Economics.– London : Macmillan Press, 1987. – P. 676.

Макалюк І. В. Еволюція поглядів щодо сутності категорії «трансакційні витрати» / І. В. Макалюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 219-224

Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория / А.Е. Шаститко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.

Фишер Т. М. Координация управления качеством в свете теории трансакционных издержек [Электронный ресурс] / Т. М. Фишер. – Режим доступа : http://www.ptpu.ru

Токарев В. Трансакционные издержки / В. Токарев. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/mc-ma5/ceo5.htm

Барсукова С. Ю. Трансакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого бизнеса / С. Ю. Барсукова // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 1. – С. 108-119.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.

Вільямсон О.Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів / О.Е. Вільямсон ; Наук. ред. укр. перекладу: С. Бушуєв. – К.: «АртЕк», 2002. – 472 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ