Вплив сільського господарства на розвиток економіки України

Автор(и)

  • Юлія Тюленєва
  • Олександра Сергіївна Зазимко

Ключові слова:

agriculture, Ukraine economy, development, state support.

Анотація

В даній статті розглядається вплив сільського господарства на розвиток економіки України і аналіз сільського господарства як одного з найважливіших секторів національної економіки, Проаналізовано основні причини, що сповільнюють розвиток сільського господарства. Досліджено, як фінансово підтримує держава даний сектор. Адже, сільське господарство як частина економіки не тільки займає велику долю у ВВП, зовнішніх ринкових відносинах і на ринку праці, але й є важливим споживачем товарів та послуг інших сфер, створює в них робочі місця. Тому воно може мати сильний вплив на розвиток  галузей виробництва та економічну стабільність держави. В статті досліджено проблеми реформування, розвитку та ефективної діяльності сільського господарства, які в сучасних умовах набувають великої актуальності. Сьогодні економіка України зазнає змін структури, тому для того, щоб вибрати напрями руху в майбутньому необхідна оцінка взаємозв’язків сільського господарства і національної економіки.

Посилання

Прокопенко К.О. Сільське господарство в макроекономічних показниках // Економіка і прогнозування. – 2001. – №3. – С. 123-139.

Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 200 с.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. — К.: ІЗМН, 1996. —510 с.

Аналіз обсягів сільськогосподарського виробництва та проблеми його інвестування: [Електронне джерело]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_SSN_2013/Economics/12_146081.doc.htm

Місце і роль сільського господарства у суспільному виробництві, його особливості: [Електронне джерело]. - Режим доступу: http://library.if.ua/book/61/4376.html

Офіційний сайт Державного комітету статистики: [Електронне джерело]. - Режим доступу: України www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ