ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • Вікторія Потапова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine

Ключові слова:

інфляція, індекс інфляції, причини інфляції, соціально-економічні наслідки інфляції, макроекономічні процеси, антиінфляційне регулювання.

Анотація

У статті охарактеризовано першопричини виникнення інфляції в історичному контексті. Визначено сутність інфляції та досліджено вплив макроекономічних процесів на інфляцію в країні. Відображено внутрішні (монополія виробництва, мілітаризація економіки, надлишковий випуск паперових грошей) і зовнішні (поглиблення міждержавних валютно-кредитних відносин, посилення інтернаціоналізації господарських зв’язків між країнами, загострення суперництва на міжнародних ринках капіталів, товарів, послуг, робочої сили) причини інфляції з точки зору порушення економічної рівноваги. Проаналізовано тенденції інфляційних процесів в Україні впродовж останніх років та передумови їх виникнення. Охарактеризовано соціально-економічні наслідки для національного господарства та негативний вплив інфляції на матеріальне становище населення країни. Запропоновано заходи антиінфляційного регулювання й шляхи впливу на інфляційні процеси з метою їх зниження та запобігання. Окреслено перспективи подальших досліджень у напрямі аналізу інфляційних очікувань та вивчення специфіки впливу  дефіцитного попиту на подорожчання товарів.

Біографії авторів

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

к.е.н., старший викладач кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вікторія Потапова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

студентка групи УС-61

Посилання

Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія : підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Ганусик Ю. Б. Закономірності розвитку інфляції в Україні в умовах циклічності [Електронний ресурс] / Ю. Б. Ганусик // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 818-825. – Режим доступу : http://global- national.in.ua/archive/5-2015/167.pdf.

Жолудь О. Інфляція в Україні: минуле, сьогодення та майбутнє. [Електронний ресурс] / О. Жолудь. – Режим доступу : http://voxukraine.org/2015/03/31/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr/#imageclose-7561.

Лесік І. М. Інфляція: причини та наслідки [Електронний ресурс] / І. М. Лесік, М. В. Данилов // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 837-840. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/195.pdf.

Мочерний С. В. Основи економічної теорії / За ред. С. В. Мочерного. – К. : Академія, 1998. – 463 c.

Ніколєнко Ю. В. Основи економічної теорії / Ю. В. Ніколєнко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 632 с.

Рибалкін В. О. Основи економічної теорії : посібник / В. О. Рибалкін, М. О. Хмелевський, Т. І. Біленко та ін. – Київ : ВЦ «Академія», 2002. – 352 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ