Методи оцінки ефективності управління збутової діяльності промислового підприємства

Автор(и)

  • Ю.О. Гавриш
  • Ігор Слєсь

Ключові слова:

оцінка ефективності, організація, планування, рівень технології, комерційний розвиток, показники ефективності.

Анотація

В умовах ринкової економіки в Україні і постійною появою нових приватних підприємств ( і дрібних, і великих) стають необхідні оцінка, прогнозування та планування діяльності  організації особливо на ринку з високою конкуренцією.

У даній роботі розглянута система оцінки ефективності діяльності підприємства, починаючи з планування і вироблення стратегії. У статті докладно описаний показник « економіко-технологічний ( або економічний) рівень технології » і розглянуті ключові показники ефективності. Серед індикаторів і показників в статті згадується : технологічна продуктивність,  додаванням в вартість, чисельність працюючих, річні витрати капіталу на технологію, рівні виробничого і комерційного розвитку підприємства, індекс продуктивності праці, показники економічної і фінансової ефективності господарської діяльності підприємства. Також в роботі згадується про діяльність контролюючих органів на підприємстві які забезпечують діагностику і аналіз процесів, координацію і контроль над реалізацією затверджених планів, а також оцінку ефективності діяльності підприємства. Система контролінгу, в той же час є одним з головних напрямків щодо підвищення якості управлінських процесів .

У статті описана виробничо-збутова сфера та ситсема роботи з третіми сторонами. Говориться про ресурсні потоки і як ними керувать.

 

Посилання

Балабанова Л. В. Маркетинг: [підруч]. / Л.В. Балабанова. – Донецьк, 2002. – 120-131 с.

Ключник А.В. Теоретичний аналіз поняття «збут» та його функцій / А.В. Ключник, І.О. Білозерцева // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки – 2014. – Випуск 6. – С. 89-114.

Браун К. Практическое пособие по стимулированию сбыта / К. Браун. – М., 2003. – 242-254 с.

Давыдова Л. Экономика и управление предприятием : учеб. пособ. / Л. Давыдова, Фальцман. – М., 2003. – 122 с.

Бєлінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій : підручник / П.І. Бєлінський. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 99 с.

Д. И. Баркан Управление сбытом : учеб. пособ. / Д. И. Баркан. – СПб., 2004. – 177 с.

Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств : дис.. канд.. екон. наук : 08.06.01 / С.Є. Хрупович. – Львів, 2005. – 56 с.

Яковлев А.А. Сбытовая деятельность торгового предприятия: понятие и сущность / А.А. Яковлев // Управление продажами. – 2009. – № 03 (46). – С. 87–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ