Використання багатофакторної моделі компанії “Дюпон” для аналізу прибутковості діяльності підприємства

Автор(и)

  • Оксана Петрівна Кавтиш
  • Юлія Олександрівна Прокопчук

Ключові слова:

прибутковість, багатофакторна модель «Дюпон», метод ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць, інтегральний метод

Анотація

Стаття присвячена аналізу прибутковості діяльності підприємства за допомогою використання багатофакторної моделі «Дюпон». Виявлено переваги її застосування. Авторами здійснено аналіз впливу на показник рентабельності власного капіталу показників рентабельності продажів, оборотності активів та структури капіталу методами елімінування ланцюгових підстановок, абсолютних різниць та інтегрального методу. Було виявлено фактори, які найбільше впливають на прибутковість діяльності підприємства за показником рентабельності власного капіталу та напрями підвищення її зростання.

Посилання

Болюх М. А. Економічний аналіз: Навч. посібник / Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики : Курс лекцій./ Ковтун Н.В., Столяров Г.С. – К.: Четверта хвиля, 1996.

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Грабовецький Б.Є. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

Плотников Д.В. Оценка рентабельности бизнеса / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.strategies.com.ua/statti_rentabel.html.

Яременко К. В. Використання факторного аналізу в процесі управління прибутковістю підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/10_101707.doc.htm.

Рзаєва Т.Г. Економічний аналіз: навч. Посібник / Рзаєва Т.Г. – Хмельницький: ХНУ, 2003. – 198 с.

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. / Купалова Г.І. — К., 2008. — 639 с.

Річна фінансова звітність ПАТ «Жуляни» розміщена на інформаційному ресурсі smida.gov.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/emitent/04012170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ