Аналіз кризових явищ на підприємствах кондитерської галузі в сучасних умовах

Автор(и)

  • Ірина Коляденко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Оксана Петрівна Кавтиш КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4304-5220

Ключові слова:

криза, антикризове управління, підприємство, кондитерська галузь

Анотація

Статтю присвячено критичному аналізу кризових явищ у діяльності підприємств кондитерської галузі. Аналіз базується результатах огляду стану і виявленні тенденції розвитку підприємств кондитерської галузі, характеристиці основних гравців ринку, номенклатури продукції, динаміки виробництва кондитерських виробів у 2004-2016 рр. Результати аналізу констатують наявність кризових явищ, що носять переважно соціально-економічний та політичний характер. Виявлено та охарактеризовано основні причини їх настання, серед яких основними зовнішніми є зменшення внутрішнього попиту на продукцію, втрата зовнішніх ринків, воєнний конфлікт, девальвація гривні. Серед внутрішніх виділено такі чинники як зміна умов постачань, зниження ефективності використання ресурсів та виробничих потужностей, брак фінансів та неефективна фінансова стратегія, відсутність механізмів передбачення кризових явищ тощо. Підтверджено подальше поглиблення розгортання кризи та необхідність постійного моніторингу стану підприємств, діагностування кризових явищ в процесі господарської діяльності з метою передбачення та мінімізації їх негативних. Рекомендовано удосконалення системи та стратегій антикризового управління на підприємствах кондитерської галузі як ефективних засобів адаптації до мінливих умов ринку, усунення наявних ризиків і зменшення імовірності поглиблення кризи. 

Біографії авторів

Ірина Коляденко, КПІ ім. Ігоря Сікорського

магістр, гр. УЕ-71п

Оксана Петрівна Кавтиш, КПІ ім. Ігоря Сікорського

к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Демяненко К.А. Тенденції розвитку кондитерського ринку України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / К.А. Демяненко // Молодий вчений. – 2016. – № 9 – С. 45–50. - Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/53.pdf

Заїнчковський, А. О. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової переробної промисловості України [Електронний ресурс] / А. О. Заїнчковський, М. П. Сичевський // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – № 2(42). – С. 22-26. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2735

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Офіційний Інтернет-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Державна підтримка українського експорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/

Сайт «Кондитер України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrkonditer.kiev.ua/

Єрмак С. О. Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України [Електронний ресурс] / С. О. Єрмак, В. В. Плотницька // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - С. 398-403. - Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-11_0-pages-398_403.pdf

Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://smida.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ