Створення кооперативних банків як спосіб подолання кризи у банківський системі України

Юлія Вікторівна Калюжна, Софія Олександрівна Якименко

Анотація


Стаття присвячена вивченню актуальної проблеми створення кооперативних банків задля подолання кризи у банківській системі України та забезпечення соціально-орієнтованого стійкого економічного зростання держави.

У даному дослідженні проаналізовано сучасний стан банківської системи України. Розглянуто зарубіжний досвід створення кооперативних банків та наймасштабніші банківські кооперативні групи. Досліджено чинники, що стримують їх розвиток та переваги, якими наділені кооперативні банки. Окреслено завдання, направлені на вирішення проблеми подолання кризи у банківській системі України. Наведено порівняльний аналіз діяльності існуючих комерційних та кооперативного банків.

Доведено, що створення та ефективне функціонування кооперативних банків в Україні дозволить стабілізувати соціально-економічну та політичну ситуацію в країні при мінімальних витратах з боку держави.


Ключові слова


кооперативні банки; комерційні банки; банківська система; криза; Національний банк України

Повний текст:

PDF

Посилання


Підсумки діяльності кредитних установ за 2016 рік [Електронне джерело]: Офіційний сайт Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - [Режим доступу]: https://nfp.gov.ua/files/ks_2016.pdf

Огляд банківського сектору [Електронне джерело]: Офіційне інтернет-представництво Національного банку України- [Режим доступу]: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43633516

Господарський кодекс України. Верховна Рада України від 16.01.2003 р. № 436-IV. [Електронне джерело] – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Кооперативний банк [Електронне джерело] – [Режим доступу]: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/2696-kooperativnij-bank.html

Офіційний сайт Райффайзен Банк Аваль. Райффайзен Банк Інтернаціональ. [Електронне джерело] – [Режим доступу]: https://www.aval.ua/about/raiffeisen/

Бучко І. Є. Світовий досвід функціонування кооперативних банків/ Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – Вип. 40. – 162 с. – (Серія економічна).

Концепція розвитку системи кредитної кооперації. Кабінет міністрів України від 07.06.2006 № 321-р. [Електронне джерело] – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/321-2006-%D1%80

Місце та роль кредитних спілок у системі фінансово-кредитного забезпечення суб'єктів господарювання [Електронне джерело] Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко. Кредитні спілки України– [Режим доступу]: http://pidruchniki.com/14170120/finansi/mistse_rol_kreditnih_spilok_sistemi_finansovo-kreditnogo_zabezpechennya_subyektiv_gospodaryuvannya


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.